corporate banner

Engineering Products

Weighing System


ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี ที่เราเป็นผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้คำปรึกษาระบบชั่งน้ำหนักที่ใช้ใน Safe Area และ Hazardous Area ทุกประเภทรวมถึงออกแบบระบบชั่งน้ำหนักตามความต้องการของ ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักยี่ห้อ Fairbanks จากประเทศอเมริกาที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกมากว่า 175 ปี  


Our Partners

Floor and Bench Scales

Floor and Bench Scales

ให้บริการออกแบบและจำหน่ายเครื่องชั่งน้ำหนักทั้งแบบตั้งโต๊ะ และวางกับพื้น สามารถใช้ในอุสาหกรรมทั่วไปและอุตสาหกรรมอาหารได้ พิกัดตั้งแต่ 1 กิโลกรัม ถึง 20,000 กิโลกรัม รวมถึงพิกัดอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้าโดยสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และระบบจัดเก็บสินค้าเพื่อการตรวจสอบได้

สินค้าในหมวดนี้

Tank Scale

Tank Scale

ห้บริการออกแบบและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องชั่งสำหรับถังเก็บวัตถุดิบและถังบรรจุ พิกัดน้ำหนัก 500 กิโลกรัม ถึง 500,000 กิโลกรัม รวมถึงขนาดอื่นๆตามความต้องการของลูกค้า โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆในรูปแบบ Profibus, DeviceNet, Modbus RTU, ControlNet หรือ Ethernet เป็นต้น

สินค้าในหมวดนี้

Truck Scale

Truck Scale

ให้บริการออกแบบและจำหน่ายเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกทั้งขนาดมาตรฐาน 3 x 8 เมตร, 3 x 18 เมตร พิกัดน้ำหนัก 30,000 กิโลกรัม ถึง 100,000 กิโลกรัม รวมถึงขนาดอื่นๆตามความต้องการของลูกค้าและดำเนินการให้คำรับรองโดยกองชั่งตวงวัดกระทรวงพาณิชย์

สินค้าในหมวดนี้
Top